Svenska Racerbåtförbundet

Vi håller just nu på att flytta och uppdatera
vår hemsida!


Aktiva, funktionärer, föreningar och andra intressenter hänvisas till www.svemo.se för mer information om den sportsliga verksamheten.
Mailadress: info@svera.org
Telefonnummer: 08-699 65 46
Besök: Skansbrogatan 7, Stockholm
Postadress: Box 11016, 100 61 Stockholm