Det årliga nordiska mötet genomfördes digitalt i lördags med ett 15-tal deltagare från fem länder. Nordiska mästerskap, funktionärsutbildningar och givetvis pandemin var uppe för diskussion.

Pandemin har gjort att vi fått ställa om och vara flexibla – det blev också temat för det nordiska mötet. Många av besluten sköts till ett uppföljningsmöte i mars för att då förhoppningsvis ha en bättre känsla av hur pandemin kommer utvecklas i de olika länderna.

De nordiska mästerskapen planeras att genomföras under senare delen av säsongen med en förhoppning om att det är möjligt att resa lite friare tills dess. Datum och plats för tävlingarna bestäms senast på uppföljningsmötet i mars.

Problematiken med att planera tävlingskalendrar generellt lyftes och diskuterades. Kalendern från UIM kommer ofta sent men detta beror i många fall på att NA inte har ansökt om de internationella tävlingarna i tid. Inga beslut togs men alla NA uppmanades att försöka hålla de deadlines som UIM har för ansökan om internationella tävlingar.

En önskan om att dela med sig av varandras utbildningsmaterial och ibland även göra gemensamma utbildningsinsatser önskades. Det bestämdes inte några utbildningstillfällen men frågan tas upp igen senare.

Mötet beslutade att inte utse The Nordic Powerboat driver of the year då alla inte har haft möjlighet att tävla på lika villkor på grund av pandemin.

På det nordiska mötet deltog ett 15-tal personer från förutom Sverige även Norge, Finland, Estland och Lettland. Fram till uppföljningsmötet är det ett antal mindre arbetsgrupper som arbetar för att förbereda de beslut som ska tas på mötet i mars.