Vi söker nu personer som vill arbeta i aquabike-, rundbane-, offshore- eller tekniska kommittén.

En kommitté arbetar dels med uppdrag från förbundsstyrelsen eller förbundskansliet men kan också ta upp frågor på eget initiativ. I uppdrag från förbundsstyrelsen eller förbundskansliet ska det framgå om kommittén har beslutsrätt eller ska återkomma med ett förslag på beslut till förbundsstyrelsen som senare tar beslutet.  

Kommittéerna ska…

  • fungera som stöd till förbundsstyrelsen och förbundskansliet i sportsliga frågor inom respektive disciplin (kring exempelvis tävlingar, regler, utbildningar m.m.).
  • representera de aktiva och verka för sportens bästa.
  • föra anteckningar vid kommitténs möten och rapportera till förbundskansliet och/eller förbundsstyrelsen.
  • verka för sportens och disciplinens utveckling och tillväxt.
  • behandla dispensansökningar.
  • förbereda för eventuella regeländringar nationellt och/eller internationellt genom propositioner till SVERA förbundsmöte eller motioner till UIM General Assembly..
  • föra en dialog med internationella representanter i UIM och därigenom vara uppdaterade och skapa möjligheter till påverkan internationellt.
  • bistå förbundskansliet i tillsättande av kontrollanter till säsongens tävlingar inom disciplinen.

Varje kommitté har en sammankallande som ansvarar för att samla ihop gruppen när beslut behöver tas. Den sammankallande ansvarar också för att rapportering sker till förbundskansliet och/eller förbundskansliet och att anteckningar förs vid mötena. Kommittéerna tillsätts av förbundsstyrelsen.

Är du intresserad av att arbeta i en kommitté som medlem eller sammankallande? Hör av dig till jamie.sporndli@svemo.se så snart som möjligt men senast den 1 mars 2021. Förbundsstyrelsen har som avsikt att tillsätter kommittérna på deras styrelsemöte den 9 mars.