Kallelse och handlingar till förbundsmötet 2023

Välkommen till Svenska Racerbåtförbundets förbundsmöte den 2 december 2023 på Idrottens hus. Skansbrogatan 7, 118 60 Stockholm.I år välkomnar vi er till ett förbundsmöte på Idrottens hus. De samlade handlingarna och verksamhetsberättelsen till...

Val till förbundsstyrelsen 2021/2022

Valberedningen meddelar härmed vilka i förbundsstyrelsen som ställer upp för omval och vilka som inte ställer upp för omval. Följande poster ska väljas om på förbundsmötet 2020 och här är deras svar på huruvida de ställer upp för omval eller inte: PositionNamnStäller...