För aktiva

mätmän och mätbrev

En båt får inte delta i en lokal, nationell eller internationell tävling utan ett mätbrev. Mätbrev utfärdas av Svenska Racerbåtförbundet genom utsedd mätman. Mätbrevet gäller tills dess att båten ändras i någon av de detaljer som regleras av reglementet eller  tills dess att innehavaren eller Svenska Racerbåtförbundet upphäver mätbrevets giltighet. Mätbrevet och den medföljande loggboken ska uppdateras vid varje nytt år samt vid regeländring samt vid motor-, ägar- eller klassbyte.

Mätbrevet och loggboken ska följa med båten i alla dess tävlingar. Detta gör att man i efterhand kan följa båtens hela tävlingshistoria.

=

För aktiva

=

Mätmän och mätbrev

=

Classic Offshore Mätbrev

=

Resultat

Vägen till ett mätbrev

1. Båtägare kontaktar mätman (inmätning ska ske senast en vecka innan första tävling)

2. Mätman kontrollerar alla punkter på checklistan, mäter in båten och fyller i underlag till mätbrev via app och skickar in bild på flytkraft och båt till intyg@svera.org.

3. Svenska Racerbåtförbundet kontrollerar att alla uppgifter finns med och för in data i mätbrev. Sedan skrivs mätbrev ut.

4. Mätbrev, mätbrevsdekal och faktura skickas till båtägaren.

5. Båtägaren betalar mätbrevet och klistrar fast dekalen i båten.

Mätbrevspriser

Mätbrev för öppen båt 400 kr
Mätbev för cockpitbåt 700 kr
Ersättningsmätbrev för öppen båt 600 kr
Ersättningsmätbrev för cockpit båt 800 kr

Här listas de mätmän som är godkända och utsedda av Svenska Racerbåtförbundet. Observera att mätmännen har olika behörigheter beroende på utbildning. Se till att välja en mätman som är behörig att mäta in din typ av båt.

Mätmän

Fredrik Holmén

BROMMA: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Gustaf Ek

VAXHOLM: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Jens Holmén

BROMMA: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Johan Österberg

ESKILSTUNA: Öppna och cockpitbåtar (Rundbana)

Lars-Peter Björk

ÅKERSBERGA: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Lennart Jansson

ÖSTHAMMAR: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Mikael Hamrén

NORRTÄLJE: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Mikael Lundblad

GÄVLE: Öppna och cockpitbåtar (Rundbana och Offshore)

Peter Groth

ÅKERSBERGA: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Peter Skoogh

NORA: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Roger Östberg

TYNNINGÖ: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Thomas Wrenkler

ÅKERSBERGA: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Tobias Elisson

NORRTÄLJE: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Tom Sellerholm Samsioe

TÄBY: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Urban Stamming

STOCKHOLM: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Svend Bengtsson

VÄSTERÅS: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)

Sebastian Groth

ÅKERSBERGA: Öppna båtar (Rundbana och Offshore)