För klubbar

Ekonomiska bidrag

Inom idrottsrörelsen finns det många bidrag att söka. Här nedanför kan du läsa mer om de vanligaste:

– LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd): bidrag till idrottsverksamhet från staten
– Idrottslyftet: bidrag till barn- och ungdomsidrotten från staten
– Kommunalt föreningsstöd: bidrag inom föreningens kommun. Kontakta kommunen som föreningen tillhör för mer information.
– Stöd till aläggningar och idrottsmiljöer: bidrag från Riksidrottsförbundet

=

För klubbar

A

Ekonomiska bidrag

=

LOK-stöd

=

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

=

Mallar och dokument

=

Ny förening?

=

SISU Idrottsutbildarna