För klubbar

Ny förening?

Bilda en förening

Att bilda en förening är inte svårt eller krångligt. Det räcker med att ni är ett par

som vill köra båt eller aquabike under organiserade former och att ni bestämmer att ni ska vara en förening. När ni bildat en förening är det bra att bli medlemmar i Svenska Racerbåtförbundet.

Ett medlemskap hos Svenska Racerbåtförbundet innebär bland annat att alla era medlemmar är försäkrade genom RF Idrottsförsäkring Bas,  att ni kan söka LOK-stöd och Idrottslyftsmedel samt att ni kan delta i tävlingar arrangerade av förbundet. Det finns ingen möjlighet att tävla förrän den enskilda medlemmen är inlagt i medlemsregistret.

Vill du veta mer? Eller undrar du något? Hör av dig till Svenska Racerbåtförbundets kansli på info@svera.org.

 

Så här går du tillväga för att bilda en förening:

1. Här kan du läsa vad den nya föreningen ska tänka på och hur en ny förening kan bildas.

2. Ansökan om medlemskap i Svenska Racerbåtförbundet görs digitalt här.

3. Föreningen kan i sin ansökan om medlemsskap i förbundet kryssa i en ruta där Riksidrottsförbundet ansöker om organisationsnummer åt föreningen annars måste föreningen parallellt med ansökan till förbundet även ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket

4. Föreningens namn ska innehålla ”förening”, ”klubb” eller liknande som visar att det är en ideell idrottsförening. Om föreningens namn inte är lämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening, kommer ansökan ej att godkännas.

5. Föreningen ska bifoga föreningens stadgar, ta gärna hjälp av stadgemallen: RF:s normalstadgar för idrottsförening

6. Föreningen ska även bifoga protokollsutdrag från föreningsmöte, där det framgår att föreningen beslutar att ansöka om medlemskap i förbundet.

7. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa Riksidrottsförbundets och Svenska Racerbåtförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

8. Avslår Svenska Racerbåtförbundets styrelse en medlemsansökan kan föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar

9. När ni blivit medlemmar i Svenska Racerbåtförbundet ska ni aktivera er IdrottOnline-sida där ni kostnadsfritt kan skapa en hemsida, administrera ert medlemsregister och söka ekonomiska bidrag.

=

För klubbar

A

Ekonomiska bidrag

=

Mallar och dokument

=

Ny förening

=

SISU Idrottutbildare