För klubbar

SISU Idrottsutbildarna

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. De erbjuder både utbildningar med färdiga upplägg men även skräddasydda utbildningsinsatser efter utvecklingsbehov.

SISU Idrottsutbildarna är en resurs för er som förening och för oss som förbund när vi vill utvecklas!

SISU hjälper till att diskutera igenom era behov och hjälpa till att anpassa upplägg av utbildning och utvecklingsinsatser utifrån det som ni tillsammans kommer fram till.

 

Kom igång och jobba tillsammans med SISU Idrottsutbildarna

Som idrottsförening tar ni kontakt med ert närmsta SISU Idrottsutbildarna. SISU Idrottsutbildarna finns på 21 distrikt och utöver det har en del av distrikten ett eller fler lokalkontor i sitt distrikt. Här hittar du kontaktuppgifter till distrikten.

=

För klubbar

A

Ekonomiska bidrag

=

Mallar och dokument

=

Ny förening

=

SISU Idrottutbildare