Hur börjar jag?

Är du debutant inom båtracing eller aquabike?

  • Debutant är du om du inte tävlat tidigare, inte tävlat på fem år eller att du bytt disciplin.
  • Du är debutant tills att du genomfört två godkända tävlingar. Godkänd blir en tävling av tävlingsledaren.

 

Tävlingsdagen:

Som debutant har du alltid röda siffor innan du fått två godkända tävlingar. Om du kört tre icke godkända tävlingar anses du inte lämplig och blir därmed avstängd i 12 månader. Därefter kan du söka ny licens.

Du ska som debutant få tillgång till att ha ett samtal med tävlingsledaren eller annan person vald av tävlingsledaren innan tävling. Under detta samtal ska du få möjlighet att ställa frågor som du har.

Personen du fått ha samtal med innan tävlingen har du även som din mentor under tävlingens gång och denne ska även stämma av med dig efter tävlingen kring hur du tyckt det varit och om du vill fråga något ytterligare.

Som debutant startar du alltid i ytterspår. Om det är flera debutanter startar den med sämst tid längst ut.

Om tävlingsledaren eller den utvalda personen anser att allt har gått bra för dig får du tillgodoräkna dig denna tävling som att den är godkänd. Detta ska skrivas upp i en förarbok du fått i och med att du ansökt om licens hos förbundet.

=

Hur börjar jag

=

Är du debutant inom båtracing eller aquabike?

A

Klasser

=

Vad är båtracing?