Kontakt

Styrelsen

All media hänvisas till ordförande Jonas Gustafson på 070-310 82 29 eller jonas@pixotag.com

=

Kontakt

=

Kansli

=

Styrelsen

=

Valberedningen

=

Kommittéer

=

Klasscoacher

=

SVERA-anslutna klubbar

Jonas Gustafsson

Ordförande

Andreas Gustafsson

Vice ordförande

Kari Fredheim

Skattmästare

Anna-Karin Eriksson

Ledamot

Lucas Hall

Ledamot

Erika Ohlson

Ledamot

Marco Witt

Suppleant

Johan Johansson

Suppleant