Svera

Räddningsteam

År 2016 bildades Sweden Powerboat Rescue Team (SPRT) på förslag av förbundsstyrelsen. Vikten av ett välutbildat rescue team för alla förares säkerhet är otroligt stor. Med den här lösningen kan SVERA erbjuda en kvalitativ räddningsverksamhet som är auktoriserad av SVERA i enlighet med regelverket. Teamet drivs enligt självkostnadsprincipen och kostnaderna fördelas jämt på alla deltagande klubbar, d.v.s. avståndet till tävlingsplatsen är legalt. Alla medlemmar i räddningsteamet arbetar helt ideellt. Kostnaden är fast för hela säsongen och inkluderar resor och boende. Förbrukad bensin under tävling tillkommer.

Alla som ska delta i räddningsteamet kommer att tillhöra klubben som sorterar under SVERA, det innebär att alla medlemmar i klubben faller under de försäkringar som finns och täcker in väg till/från tävling samt under tävling. För att få delta i teamet måste man uppfylla de krav som ställs på de olika befattningarna i teamet, kraven ska garantera att det finns ett väl fungerande räddningsteam.

 

Krav förare      
Lägst klass 8 samt certifikat för snabba fartyg.

Krav sjukvårdare
Lägst sjuksköterska alternativt ambulanssjukvårdare med aktuell akutkunskap.

Krav dykare/ytbärgare             
”Rescue Diver – Padi Rescue Diver” alternativt CMAS*** dykcertifikat.

 

Räddningsteamet utför uppdrag åt SVERA vilket innebär att beställning av teamet inför tävling sker genom SVERA:s kansli. SVERA är också de som kommer att reglera kostnaderna för teamet. Beställning av teamet inför tävling sker innan säsongstart senast den 1 maj.

 

Kostnader 2019

Rundbana                                     1 tävlingsdag: 8.300 kr             2 tävlingsdagar: 11.000 kr

Offshore                                        1 tävlingsdag: 11.000 kr           2 tävlingsdagar: 16.000 kr

 

Är du intresserad av att vara en del av räddningsteamet? Kontakta då SPRT:

Pernilla Ingvarsson, pillan29@gmail.com, 070-345 01 73

Mikael Heiroth, mikael.heiroth@gmail.com, 072- 858 00 99

 

Vill du boka räddningsteamet? Kontakta då info@svera.org.

=

SVERA

A

Historia

=

Räddningsteam

=

Stadgar

A

Utmärkelser

=

UIM

A

Förbundsmöten

A

Protokoll 2021-2022

=

Nyheter

=

Samarbetspartners