Svera

Samarbetspartner

Svenska Racerbåtförbundet, SVERA, är den organisation som organiserar och samordnar båtracingen och racing med aquabike. SVERA:s uppgift är att verka för båtracingens utveckling och spridning i Sverige, samt att företräda båtracingen internationellt.

Till förbundet är klubbar anslutna. De som tävlar ska vara medlem i en klubb som är ansluten till SVERA för att få tävla. Det är medlemsklubbarna som bestämmer över hur reglerna för tävlandet ska gå till. Förbundet sammanställer sedan de aktuella reglerna. Klubbarna väljer också personerna till styrelse för förbundet.

SVERA ser till att deltagare och arrangörer har den kunskap som fordras för att få tävla respektive ordna tävlingar. SVERA tilldelar de bästa tävlingarna SM-status. Förbundet har erfarna funktionärer på tävlingarna, för att hjälpa arrangörerna och se till att tävlingarna och deltagarna kör efter de regler som gäller.

SVERA är anslutet till Riksidrottsförbundet, RF. Det innebär att man följer idrottens allmänna normer för stadgar, organisation, demokrati och anti doping m.m. RF har också mallar för hur man bildar föreningar, samt att de stöttar föreningar.

=

SVERA

A

Historia

=

Räddningsteam

=

Värdegrund

=

Stadgar

A

Utmärkelser

=

Miljö

=

UIM

A

Förbundsmöten

A

Protokoll

=

Nyheter

=

Samarbetspartners