Svera

Värdegrund

Svenska Racerbåtförbundet är ett specialidrottförbund under Riksidrottsförbundet. I och med det har vi en värdegrund att gå efter och att följa.

Vår värdegrund representerar förbundet. Den ska följas av såväl föreningar som aktiva medlemmar. 

Svensk idrott ska kunna benämnas som världens bästa. Det handlar helt enkelt om att välkomna alla in i en verksamhet där varenda människa får och kan ha en plats och uppgift. Vi är ett förbund med sunda värderingar och en tro om att vi skapar grunden för en världsklassig idrott. 

Vår verksamhet går därför under Idrottens värdegrund. Punkter som glädje/gemenskap, demokrati/delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Nedan kan du läsa dig till vad dessa fyra innebär. 

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

=

SVERA

A

Historia

=

Räddningsteam

=

Stadgar

=

Värdegrund

A

Utmärkelser

=

UIM

A

Förbundsmöten

A

Protokoll

=

Nyheter

=

Samarbetspartners