Utbildning

Digitala utbildningar

Här samlar vi alla förbundets digitala utbildningar.

Grundkurs för funktionär A3, B3 och R3

Skall du hjälpa till som funktionär för första gången? Efter att ha gått den här kursen och haft ett samtal med ansvarig funktionär på tävlingsplatsen har du en grundläggande kunskap att fungera som funktionär vid båt- eller aquabiketävling.

Kursen består av en video och ett efterföljande quiz. Efter genomförd utbildning kommer du via mejl få en så kallad ABR3-licens. Kursen tar cirka 20 minuter att genomgöra.

Kompisräddning

När vi är ute på vattnet och tränar eller testar något finns risk för att en olycka sker. För att minimera riskerna är det viktigt att vara väl förberedd. Eftersom man inte har ett räddningsteam på plats får andra som tränar eller en följebåt agera räddningsteam för oss.

Kursen består av en video och en länk till information om hjärnskakningar. Kursen tar cirka 20 minuter att genomföra.

Sjövägssregler för oss med motor

Om du kör båt, vattenskoter eller svävare på vatten så finns ett antal trafikregler du måste följa. Dessa är inte jättemånga och ganska ankla att lära sig. Notera att dessa regler även gäller under tävling. Idag regleras sjötrafiken i världen av ”konventionen om internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss”, ofta förkortad till COLREG efter den engelska beskrivningen.

Kursen tar cirka 20 minuter att genomföra.

=

Utbildning

=

Turtletest

=

Funktionärsutbildningar

=

Digitala utbildningar