Utbildning

Funktionärsutbildningar

 

Hos oss går det att vara funktionär inom fyra olika områden, som tävlingsledning, besiktningspersonal, räddningsfunktionär eller mätman. Inom varje områden finns det sedan olika nivåer.

För funktionärer inom tävlingsledning, besiktning och räddning är den digitala utbildningen Grundkurs för funktionärer A3, B3 och R3 första steget inom utbildningsstegen. Grundkursen är helt digital och tar ca 15 minuter att göra.

För funktionärer inom Tävlingsledning, Besiktning och Räddning är Gundkursen för funktionärer grunden och det första steg inom utbildningen. Grundkursen är digital och tar ca 15 minuter att göra.

DE FYRA OLIKA FUNKTIONÄRSOMRÅDENA

Tävlingsledning
A2 Kompetens som biträdande tävlingsledare, banchef eller säkerhetschef.
A1 Kompetens som tävlingsledare eller tävlingskontrollant.

Besiktningspersonal
B2 Kompetens som besiktningsman som självständigt kan utföra såväl säkerhetsbesiktning som efterbesiktning, inklusive kontroll av standardmotorer.
B1 Kompetens som besiktningschef eller teknisk kontrollant.

Efter några års erfarenhet som tävlingsledare eller besiktningschef kan man bli antagen som SVERA kontrollant. Det vill säga att man är tävlingsarrangörens bollplank från förbundet.

Räddningsfunktionär
R2 Kompetens som räddningsfunktionär.
R1 Kompetens som räddningschef.

Mätningsman
 Mätman berättigad att mäta in öppna båtar
MC Mätman berättigad att mäta in cockpitbåtar

=

Utbildning

=

Turtletest

=

Funktionärsutbildningar

=

Digitala utbildningar