Till förbundsmötet 2020 skickades en motion in men ett förslag om att ta fram en kommunikationsplan för förbundsmötet och i tisdags tog förbundsstyrelsen beslut om en kommunikationsplan.

Kommunikationsplanen ska vara ett stöd, en grund och en arbetsplan för hur Svenska Racerbåtförbundet, SVERA, ska hantera alla kommunikationsinsatser inom förbundet. I kommunikationsplanen ingår bland annat information, press och sociala medier.

Förbundet ska använda denna kommunikationsplan som en övergripande handlingsplan som är långsiktig.

Mycket av innehållet i planen är hämtat från Svenska Motorsportförbundets kommunikationsplan för att göra övergången i kommunikationsarbetet smidigare vid samgåendet. Kommunikationsplanen ska uppdateras vid behov och kompletteras med extra projekt-/arbetsplaner vid specifika kommunikationsinsatser.

Kommunikationsplanen finns att läsa i sin helhet här. Den går också att hämta hem under Blanketter och policies.